Česko zaostává ve využití vodíku v silniční a železniční dopravě

Rozvoj vodíkového hospodářství u nás zaostává za vyspělými státy světa. Uvolněme mu cestu na tuzemské silnice a železnice dříve, než nám ujede vlak.

O co jde

Rozvoj vodíkové mobility zaostává v Česku za vyspělými státy světa. Evropská unie počítá s výrobou deseti milionů tun obnovitelného vodíku do roku 2030 a stejným množstvím dovezeného vodíku z nečlenských zemí Evropské unie. Vodík se stal realitou a je třeba mu uvolnit cestu i na české silnice a železnice. V případě, že nechceme zůstat pozadu, Česká republika musí co nejdříve začít podnikat výraznější kroky, které povedou k urychlení rozvoje vodíkového hospodářství na území České republiky.

Co požadujeme

Postavit do roku 2030 nejméně 50 plnicích stanic, které při vhodné lokalizaci zajistí provoz zhruba 50 tisíc osobních automobilů, 500 autobusů, 500 nákladních automobilů a 50 vlaků.

Do konce roku 2023 vodík legislativně ukotvit v energetickém zákoně a příslušných vyhláškách. To otevře prostor pro následnou úpravu právního rámce tak, aby umožňoval dostatečný rozvoj vodíkového hospodářství.

Do konce roku 2023 aktualizovat Státní energetickou koncepci a zařadit vodík do energetického mixu České republiky.

Vyjednat v EU příhodné podmínky pro podporu nízkoemisního vodíku.

Zapojit Českou republiku do mezinárodních infrastrukturních projektů a iniciativ, které se nyní jeví z hlediska dlouhodobého rozvoje vodíkového hospodářství jako klíčové.

Vyhlásit komplexně pojaté podpůrné dotační programy a výzvy, jež se budou zaměřovat na rozvoj celého hodnotového řetězce vodíkového hospodářství.

Podporovat vědu a výzkum v oblasti vodíkového hospodářství s cílem usnadnit přechod na fungování vodíkové ekonomiky na plnohodnotné komerční bázi.

Kdo jsme

Jsme iniciativa globálních firem působících v České republice, kterým není lhostejné, jestli Česko propásne šanci stát se vodíkovou ekonomikou. Za poslední dekádu jsme investovaly miliardy korun do vývoje vodíkových technologií, které jsme v Česku představily, vyzkoušely a jsme připraveni dále nabízet všem zájemcům z řad veřejné i komerční sféry. Za tímto účelem jsme uzavřely memorandum o spolupráci, které má být jasným vyjádřením naší společné vůle změnit stav, ve kterém se Česká republika v oblasti vodíkového hospodářství aktuálně nachází.

Kontakt